Notícies (Veure tot)

 • El TS declara abusiva la clàusula d’un contracte que imposa al comprador d’un habitatge el pagament de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU).

  En la Sentència núm. 1292/2016, de 17 de març, el Tribunal Suprem conclou que és abusiva la clàusula (...)

  Llegir més +
 • Modificació relativa a canvi de categoria de fàbrica de transformació de productes animals, amb incidència ambiental. La Sala té capacitat i criteri suficient per valorar aspectes tècnics

  El Tribunal Suprem, mitjançant la Sentència de 31 de març de 2016, resol el recurs de cassació núm. (...)

  Llegir més +
 • Les limitacions del dret de propietat derivades de la delimitació d’un jaciment arqueològic són susceptibles d’indemnització.

  El Tribunal Suprem conclou en la Sentència de 17 de febrer de 2016 (recurs de cassació núm. 1321/2014) que (...)

  Llegir més +