Notícies (Veure tot)

 • El silenci de l’Administració davant d’un requeriment d’inactivitat permet reiterar-lo i iniciar de nou el termini per interposar un recurs contenciós administratiu contra la manca de resposta del referit requeriment. Així mateix, en aquests supòsits la impugnació jurisdiccional de la inactivitat administrativa no està sotmesa al termini de caducitat previst a l’article 46.2 de la Llei jurisdiccional (LJCA).

  L’article 29.1 LJCA regula la impugnació de la inactivitat de l’Administració quan està obligada a (...)

  Llegir més +
 • La gestió urbanística constitueix un “servei públic” als efectes de la regla general de la legislació sobre procediment administratiu comú del caràcter negatiu del silenci administratiu en casos de “transferència” als particulars de “facultats relatives al servei públic”.

  El Tribunal Suprem declara que la gestió urbanística constitueix un “servei públic” i per tant els (...)

  Llegir més +
 • El TSJC estima un recurs contenciós administratiu contra l’autorització ambiental de l’abocador de Solius i n’ordena el tancament en el termini d’un mes. Sentència del TSJC núm. 2953/2020, de 7 de juliol

  En la seva recent sentència núm. 2953/2020, de 7 de juliol, la Secció Tercera de la Sala Contenciosa (...)

  Llegir més +