Notícies (Veure tot)

 • El Tribunal Suprem declara la nul·litat del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge “Aiguamolls de l’Empordà” perquè no es va sotmetre a avaluació ambiental estratègica. Sentència de 24 de gener de 2019.

  En la sentència núm. 58/2019, de 24 de gener, el Tribunal Suprem declara la nul·litat del Pla especial de (...)

  Llegir més +
 • La inconstitucionalitat dels articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 del TRLH no comporta que automàticament s’hagin d’anul·lar les liquidacions de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Només en aquells casos en què s’acrediti que en la transmissió dels terrenys no s’ha posat de manifest un increment del seu valor. STS de 26 de febrer de 2019.

  El Tribunal Suprem ha dictat una nova sentència en la qual interpreta l’abast de la inconstitucionalitat (...)

  Llegir més +
 • El Tribunal General de la Unió Europea avala el règim fiscal de Barça, Athletic, Real Madrid i Osasuna.

  El Tribunal General de la Unió Europea, en la sentència del passat 26 de febrer de 2019 (assumpte T-865/16), (...)

  Llegir més +