Notícies (Veure tot)

 • El Tribunal Superior de Justícia de Galícia homologa un acord de mediació en matèria de protecció de la legalitat urbanística en fase d’execució de sentència (cas de l’antic edifici Fenosa d’A Coruña)

  La Interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Galícia (TSJG), Sala Contenciosa Administrativa, de (...)

  Llegir més +
 • El TS admet, en determinats supòsits, la impugnació indirecta de valors cadastrals. Sentència del Tribunal Suprem núm. 196/2019, de 19 de febrer.

  El Tribunal Suprem resol el recurs de cassació interposat per l’Ajuntament de Badajoz contra una sentència (...)

  Llegir més +
 • Per calcular si s’ha produït un increment o bé una disminució del valor d’un terreny a efectes de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) no s’han de considerar les despeses d’urbanització satisfetes pel propietari transmitent amb posterioritat a la seva adquisició. Sentència del Tribunal Suprem de 12 de març de 2019.

  En la sentència de 12 de març de 2019 (ROJ STS 958/2019) el Tribunal Suprem es pronuncia i fixa doctrina (...)

  Llegir més +