Notícies (Veure tot)

 • Modificació de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya, per la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient

  La recent Llei de mesures fiscals aprovada pel Parlament de Catalunya ha modificat, entre moltes altres (...)

  Llegir més +
 • El Tribunal Suprem estima una demanda d’error judicial promoguda per Pareja i Associats contra les Interlocutòries de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictades en l’incident d’execució d’una sentència de la mateixa Sala, relativa a l’expropiació d’una finca al municipi de Martorell. Sentència del Tribunal Suprem núm. 392/2020, de 13 de maig.

  En la seva recent sentència núm. 392/2020 de 13 de maig, la Secció Segona de la Sala Contenciosa (...)

  Llegir més +
 • Modificacions introduïdes al Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya per la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (DOGC 30.4.2020).

  Cada any, les lleis de mesures fiscals, financeres, administratives (i altres) són un calaix de sastre que, a (...)

  Llegir més +