Notícies (Veure tot)

 • El TS admet, en determinats supòsits, la impugnació indirecta de valors cadastrals. Sentència del Tribunal Suprem núm. 196/2019, de 19 de febrer.

  El Tribunal Suprem resol el recurs de cassació interposat per l’Ajuntament de Badajoz contra una sentència (...)

  Llegir més +
 • Per calcular si s’ha produït un increment o bé una disminució del valor d’un terreny a efectes de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) no s’han de considerar les despeses d’urbanització satisfetes pel propietari transmitent amb posterioritat a la seva adquisició. Sentència del Tribunal Suprem de 12 de març de 2019.

  En la sentència de 12 de març de 2019 (ROJ STS 958/2019) el Tribunal Suprem es pronuncia i fixa doctrina (...)

  Llegir més +
 • El Tribunal Suprem declara la nul·litat del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge “Aiguamolls de l’Empordà” perquè no es va sotmetre a avaluació ambiental estratègica. Sentència de 24 de gener de 2019.

  En la sentència núm. 58/2019, de 24 de gener, el Tribunal Suprem declara la nul·litat del Pla especial de (...)

  Llegir més +