Notícies (Veure tot)

 • El Tribunal Suprem permet discutir la valoració cadastral ferma d’un immoble mitjançant la impugnació de les liquidacions d’IBI. Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, de 30 de gener de 2020 (rec. 3412/2018).

  El Tribunal Suprem, en la sentència de 30 de gener de 2020, aborda la qüestió cassacional sobre si (...)

  Llegir més +
 • El Tribunal Suprem estableix el termini per instar l’anul·lació d’una llicència d’obres en via administrativa, en exercici de l’acció pública en matèria urbanística.

  En el recurs de cassació resolt pel Tribunal Suprem, la qüestió que presentava interès objectiu per a la (...)

  Llegir més +
 • El TS matisa la seva recent doctrina sobre l’inici del còmput del termini de prescripció de l’acció de responsabilitat patrimonial per danys ocasionats per l’anul·lació jurisdiccional de llicències.

  El Tribunal Suprem, mitjançant la Sentència de 10 de juliol de 2018 (RC 1548/2017), va modificar la seva (...)

  Llegir més +