Notícies (Veure tot)

 • L'Administració ha d'indemnitzar als propietaris per la privació de la facultat de participar en la urbanització, fins i tot si el planejament s'executa pel sistema d'expropiació forçosa.

  En la sentència 343/2018, de 5 de març, dictada en un recurs de cassació interposat contra una sentència (...)

  Llegir més +
 • El Tribunal Constitucional reitera que la jurisdicció contenciosa-administrativa no té caràcter revisor i ha de donar resposta als motius plantejats pels recurrents

  En la seva Sentència 23/2018, de 5 de març, el Tribunal Constitucional (TC) resol un recurs d’empara (...)

  Llegir més +
 • El Tribunal Constitucional anul·la la llicència esportiva única.

  En la sentència de 12 d’abril de 2018, el Tribunal Constitucional resol el recurs d’inconstitucionalitat (...)

  Llegir més +