Aprovació inicial del Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral de Girona.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona ha aprovat inicialment el Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral de Girona. L’acord d’aprovació inicial es va adoptar en la sessió del dilluns 2 de desembre de 2019.

Segons la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori, el document aprovat es configura com un autèntic Pla de protecció de la Costa Brava i revisa 202 sòls on es preveien nous creixements, dels quals desclassifica i extingeix un total de 91, amb un potencial de 12.840 habitatges, i en modifica 50 més, reduint addicionalment 2.197 habitatges.

L’acord d’aprovació inicial del pla director encara no ha estat publicat en el DOGC, però els documents de la presentació de l’aprovació inicial poden consultar-se en el següent enllaç:

http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/planejament_urbanistic/pla_director_urbanistic_pdu/en_curs/Girona/pdu_sns_litoral_gironi/