Aprovada una primera moratòria de tramitacions i llicències en la franja litoral de la Costa Brava.

Aquest divendres s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, adoptat en la sessió de 17 de gener de 2019, en virtut del qual es suspèn durant un any la tramitació d’instruments de planejament i de gestió i la concessió de llicències d’obra nova en els primers 500 metres del litoral gironí per a projectes situats majoritàriament en terrenys amb pendent.

La moratòria impedirà l’execució dels projectes més insostenibles mentre el Departament de TES redacta el nou Pla director urbanístic (PDU) que analitzarà l’ordenació de tots els sòls pendents de desenvolupar.

Aquest PDU desclassificarà directament aquells sòls que es considerin més insostenibles o en proposarà una nova ordenació per reduir l’impacte paisatgístic.

L’avanç del PDU s’aprovarà en les properes setmanes i anirà acompanyat d’una extensió de la moratòria a més sectors dels municipis.