Aprovat inicialment el Pla director urbanístic de les activitats de càmping de Catalunya, la primera regulació per a aquestes instal·lacions en espais oberts.

La Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya (CPTUC) va aprovar inicialment ahir el Pla director urbanístic (PDU) de les activitats de càmping, redactat pel Departament de Territori i Sostenibilitat.

L’objectiu del Pla és ordenar la implantació de nous establiments perquè es dugui a terme de manera sostenible des dels punts de vista ambiental, social i econòmic.

De conformitat amb el comunicat de premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat, el PDU abasta els càmpings nous i els existents, i permetrà una millor integració paisatgística amb la incorporació de criteris de sostenibilitat, tenint en compte que a Catalunya hi ha 350 càmpings, amb 280.000 places d’allotjament, que tenen un pes important dins el sector del turisme.

L’acord d’aprovació inicial del pla director encara no ha estat publicat en el DOGC, però en el següent enllaç es pot consultar el comunicat de premsa:

https://govern.cat/govern/docs/2019/12/19/13/08/f11d4b72-e896-48ee-85a3-888dd7e2cfa9.pdf