Aprovat l’avanç del planejament per revisar el sòl pendent d’urbanitzar a la Costa Brava i una segona moratòria de construccions.

La Comissió territorial d’urbanisme de Girona ha aprovat l’avanç del Pla director urbanístic (PDU) de revisió dels sòls no sostenibles en l’àmbit del litoral gironí. També ha acordat una extensió de la moratòria de tramitació de nous instruments de planejament i de gestió i de noves llicències d’edificació.

  • El PDU revisarà 165 sectors urbanitzables sense desenvolupar, que sumen 1.543 hectàrees de superfície en 17 municipis que no s’han adaptat al planejament territorial.

  • També s’examinaran els sòls sense desenvolupar situats en primera línia de mar de tots els 22 municipis costaners gironins, tinguin el seu planejament adaptat o no.

  • El PDU desclassificarà els sectors considerats més insostenibles, en reduirà la superfície o proposarà una nova ordenació més respectuosa amb l’entorn

  • L’avanç s’acompanya d’una extensió de la moratòria de noves construccions a 80 sectors urbanitzables i a 8 nous sòls urbans no desenvolupats situats a primera línia de mar.