Etiquetes:

L’Ajuntament de Barcelona suspèn l’atorgament de llicències de cuines industrials o “dark kitchen”

El dia 25 de març de 2021, la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona va acordar suspendre, pel termini d’un any, l’atorgament de llicències d’activitat relatives als establiments següents: Epígraf 12.51/6: Activitat amb incidència ambiental: Establiment amb obrador i/o cuina industrial per a l’elaboració de plats preparats sense venda al públic ni degustació (càtering)…

El Tribunal Suprem declara que no pot identificar-se l’àmbit objectiu del recurs contenciós administratiu amb el tipus i abast de les mesures cautelars. Sentència del Tribunal Suprem núm. 1688/2020, de 9 de desembre.

El Tribunal Suprem s’ha pronunciat, en la sentència núm. 1688/2020, de 9 de desembre, sobre la impossibilitat d’identificar l’àmbit objectiu del recurs contenciós administratiu amb el tipus i abast de les mesures cautelars en un supòsit en el qual la societat recurrent havia impugnat l’acte administratiu de declaració de derivació de responsabilitat solidària, dictat per…

El passat 29 de gener de 2021 la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT).

NOTA RELATIVA A L’APROVACIÓ INICIAL DEL NOU PEUAT El passat 29 de gener de 2021 la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT). L’anunci es va publicar el dia 1 de febrer de 2021 al Butlletí oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i la…

La Generalitat aprova definitivament el Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí

Després d’una tramitació de més de 2 anys, el passat 15 de febrer de 2021, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el Pla director urbanístic del litoral gironí. Aquest Pla director té per objecte, principalment, la revisió de 166 sectors de sòl urbanitzable i de 35 àmbits de sòl…

La nova Llei catalana d’àrees de promoció econòmica urbana (LAPEU) permet delimitar àrees gestionades per una entitat de caràcter privat en relació amb les quals es podran liquidar quotes obligatòries als locals inclosos en el seu àmbit, amb la possibilitat d’un cobrament a través d’un procediment de constrenyiment municipal.

El passat 13 de gener de 2021 va entrar en vigor la Llei 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana (des d’ara, LAPEU). Segons l’exposició de motius de la llei, aquesta es basa en l’exemple dels Business Improvement Districts de països com el Canadà o Alemanya i pretén oferir un…