Etiquetes:

Pareja & Associats participa en el diploma de postgrau en dret urbanístic avançat organitzat per l’Associació Catalana de Municipis

Aquest dijous 18 d’octubre, a la tarda, el Dr. Carles Pareja i la Dra. Gemma Segura imparteixen una sessió sobre el règim jurídic del sòl no urbanitzable en el marc del diploma de postgrau en dret urbanístic avançat organitzat per l’Associació Catalana de Municipis, amb la col·laboració de la Càtedra Enric Prat de la Riba…

S’aprova inicialment el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola, així com la Modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola.

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 8 d’agost de 2018, es va publicar  l’acord del Consell Metropolità en sessió ordinària celebrada el 24 de juliol, pel qual s’aprova inicialment el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat), així…