El despatx Pareja i Associats, Advocats ha col·laborat amb la publicació de La Dinamo Fundació i la cooperativa Lacol, relativa a l’impuls de les cooperatives d’usuàries d’habitatge.

El despatx Pareja i Associats, Advocats ha col·laborat amb la publicació de La Dinamo Fundació i la cooperativa Lacol, relativa a l’impuls de les cooperatives d’usuàries d’habitatge.

Aquest treball forma part d’un projecte més ampli que porta per títol “Cap a l’escalabilitat de l’habitatge cooperatiu en règim d’ús a través de la col·laboració pública cooperativa” i que té per objectiu contribuir a la integració i potenciació del cooperativisme d’usuàries d’habitatge en el si del sistema de polítiques públiques a Catalunya.

La col·laboració del despatx Pareja i Associats ha consistit en la realització de l’estudi de referència per a l’elaboració dels continguts de l’apartat 3.2 “Mesures de suport a l’abast de governs locals”, punt B “Facilitació de l’accés al sòl”.

Veure publicació a partir del següent enllaç: http://ladinamofundacio.org/wp-content/uploads/2019/10/LADINAMO_IMPULS-COOPERATIVES-USUARIES-HABITATGE.pdf