La Dra. Gemma Segura López participa en el Seminari de Dret Local de la Federació de Municipis de Catalunya 2018-2019.

La Dra. Gemma Segura López intervé com a ponent en la 31a edició del Seminari de Dret Local 2018-2019 organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya amb una ponència sobre l’enderroc de construccions en execució de sentència i la protecció de tercers de bona fe. Doctrina jurisprudencial en relació a l’article 108.3 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.


Llegir més