L'organització comarcal a Catalunya. Federació de Municipis de Catalunya. Barcelona, 1994.

Autors: Gemma Segura López / Josep Mir i Bagó