Ponències del Seminari de Dret Local (curs 93-94). Ajuntament de Barcelona. Regidoria de Presidència. Barcelona, 1995.

Autor: Carles Pareja i Lozano

Sorry, PDF cannot be displayed in your browser.

Descarregar