Nova jornada del Seminari de Dret Local

Aquest divendres 9 de juny se celebra a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) una nova jornada del Seminari de Dret Local, organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya. El seminari començarà a les 9.30 h amb un informe sobre l’actualitat jurídica i a continuació Carles Pareja oferirà una xerrada a les 10 h sobre la convivència de l’hàbitat urbà amb l’activitat econòmica. A l’acte també s’hi tractarà la cessió de treballadors entre empreses i a l’Administració a càrrec de Manuel Gozálvez, lletrat de l’assessoria jurídica de la Diputació de Barcelona.

Els grups de treball, que començaran a les 12.30 h, debatran sobre la gestió contractual dels serveis públics locals -a càrrec de Jose Luis Martinez Alonso, director dels serveis de secretaria de la Diputació de Barcelona- i sobre els defectes i mancances dels instruments urbanístics que poden ser causa de la seva nul·litat. Aquest darrer grup de treball estarà coordinat per Manel Táboas, president de la secció 3ª de Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.