Resolució Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (DGDEJ) 2438/2015: Validesa dels acords de modificació estatutària que limiten les facultats d’ús i gaudi dels propietaris dels habitatges d’un immoble en règim de propietat horitzontal, en interpretació dels articles 553-25 i 553-26 del CCCat.

La DGDEJ dicta recurs governatiu en relació a la qualificació de la registradora de la propietat núm. 16 de Barcelona, que denega la inscripció d’un acord de modificació estatutària, en el sentit de prohibir l’ús turístic d’una finca, establert per la comunitat de propietaris dels carrers 51-53 i Calàbria 189-191, de Barcelona. La registradora al·lega,…