El Tribunal Constitucional estima el recurs d’inconstitucionalitat interposat contra diversos preceptes de la Llei del Parlament de les Illes Balears 17/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental.

La Llei balear, per a evitar una interpretació literal i global de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental (reguladora dels mínims comuns a tot el territori), fixava determinades exclusions a l’obligació de sotmetiment a avaluació ambiental en els procediments d’aprovació o modificació de planejament urbanístic per “no tenir efectes significatius en el…

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala tercera), de 14 de gener de 2016 (assumpte C-141/14).

Aquesta sentència resol un recurs per incompliment de la Directiva d’Hàbitats contra la República de Bulgària. Aquesta República va crear la zona de protecció especial (ZPE) Kaliakra (en el litoral búlgar del mar Negre), però no va incloure tot el territori de Kaliakra, tot i que després va proposar com a LIC l’espai que comprèn…