STS 5151/2015, d’11 de desembre (Sala 1ª). El Tribunal Suprem considera que, en el marc d’un grup de societats, els administradors d’una filial han de desenvolupar les funcions del seu càrrec posant per davant sempre l’interès de la societat de la qual són administradors als seus interessos o als de tercers –incloent la societat dominant o altres societats del grup–.

El Tribunal Suprem desestima el recurs de cassació interposat per l’administrador de la societat “Fm” confirmant la sentència que es va dictar en apel·lació, la qual el condemnava a pagar 154.377’50 € a la societat en concepte d’indemnització pels danys que la seva actuació va ocasionar-li, com a conseqüència del  traspassament de clientela. El demandant…