El Tribunal General de la Unió Europea avala el règim fiscal de Barça, Athletic, Real Madrid i Osasuna.

El Tribunal General de la Unió Europea, en la sentència del passat 26 de febrer de 2019 (assumpte T-865/16), ha anul·lat la decisió de la Comissió Europea que qualificava d’ajuda estatal el règim fiscal del FC Barcelona, Real Madrid CF, Athletic Club i CA Osasuna, els quatre clubs de futbol professionals espanyols que no varen…

El Tribunal Suprem admet la legitimació d’un competidor per impugnar l’autorització de producte fitosanitari en la qual no s’ha respectat la normativa de la UE.

El Tribunal Suprem (TS) ha considerat que és “més que obvi” que el titular d’una autorització de producte fitosanitari (en el cas concret, metalaxil) està legitimat per a impugnar l’autorització d’un producte fitosanitari atorgada a una empresa competidora. El motiu al·legat era que la indústria competidora havia aportat documentació imprescindible per a l’autorització més enllà…

El TJUE es pronuncia respecte a la no onerositat excessiva de l’accés a la justícia en matèria mediambiental. En processos judicials en matèria mediambiental, els Tribunals no poden imposar unes costes processals excessives a les parts demandants.

En mig d’un conflicte sobre la instal·lació d’unes 300 torres d’alta tensió entre Irlanda i Irlanda del nord. La imposició d’unes costes de més de 500.000 euros al lobby North East Pylon Pressure Campaign suscita una qüestió prejudicial en relació a l’aplicabilitat de l’exigència que determinats procediments judicials no siguin excessivament onerosos continguda en el…

El TJUE es pronuncia sobre els serveis d’Uber i la seva doctrina és aplicada pel Tribunal Suprem.

El passat 20 de desembre, el TJUE es va pronunciar en una qüestió prejudicial plantejada pel Jutjat Mercantil n. 3 de Barcelona, sobre quin tipus de servei ofereix l’empresa Uber: un servei de transport o un d’intermediació entre viatgers i conductors no professionals. De tractar-se del segon cas, l’activitat d’Uber podria emparar-se en les Directives…

El TJUE reafirma la facultat dels òrgans judicials dels Estats membres per a dotar d’eficàcia provisional disposicions anul·lades si fer el contrari suposa un perjudici encara més gran per al medi ambient.

En la seva Sentència de 28 de juliol de 2016 (C-379/15), el Tribunal de Justícia de la Unió Europea reconeix que un òrgan judicial nacional pot limitar de manera excepcional, per tal d’aconseguir una major protecció del medi ambient, els efectes  d’una anul·lació d’una disposició de Dret nacional contrària a la Directiva sobre avaluació ambiental…