El TGUE anul·la la decisió de la Comissió Europea que obligava al Real Madrid CF a reintegrar 18,4 milions d’euros, per considerar que s’havia beneficiat d’ajudes públiques il·legals a través de la permuta de diversos terrenys amb l’Ajuntament de Madrid.

El Tribunal General de la Unió Europea ha decidit anul·lar la decisió de la Comissió Europea en virtut de la qual s’obligava al Real Madrid CF a reintegrar 18,4 milions d’euros –més altres dos en interessos— a l’estimar que s’havia beneficiat d’ajudes públiques il·legals a través de la permuta de diversos terrenys amb l’Ajuntament de…

Etiquetes:

El Tribunal Constitucional anul·la la llicència esportiva única.

En la sentència de 12 d’abril de 2018, el Tribunal Constitucional resol el recurs d’inconstitucionalitat plantejat per la Generalitat de Catalunya contra l’article 23 de la Llei 15/2014, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, pel que es modifica l’article 32.4 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte,…