El Tribunal Suprem conclou que la implantació d’un establiment comercial no constitueix una actuació de transformació urbanística de dotació.

En la Sentència d’11 d’octubre de 2016, el Tribunal Suprem ratifica una anterior Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 10 de juny de 2015, que va anul·lar  una modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana del municipi de Girona que tenia per objecte l’adaptació dels usos comercials al Decret Llei 1/2009, de…