Les limitacions del dret de propietat derivades de la delimitació d’un jaciment arqueològic són susceptibles d’indemnització.

El Tribunal Suprem conclou en la Sentència de 17 de febrer de 2016 (recurs de cassació núm. 1321/2014) que les limitacions del dret de propietat derivades de la delimitació d’un jaciment arqueològic són susceptibles d’indemnització, en concepte de responsabilitat patrimonial. La singularitat del cas és que l’Alt Tribunal considera aplicables les previsions de l’article 35.b)…