El Suprem obre la porta a presentar noves proves davant dels tribunals econòmics-administratius.

El Tribunal Suprem ha declarat que en via econòmica administrativa el recurrent pot presentar “aquelles proves que no va aportar davant dels òrgans de gestió tributària que siguin rellevants per a donar resposta a la pretensió exercida, sense que l’òrgan de revisió pugui deixar de valorar –en adoptar la seva resolució- aquests elements probatoris. Tot…