Pareja & Associats, Advocats és un reconegut bufet d’advocats de Barcelona els orígens del qual se situen en l’any 1977. Especialitzat des dels inicis en Dret públic, presta serveis d’assessorament en els diferents àmbits d’aquesta disciplina jurídica, desenvolupant una intensa i reconeguda activitat en els camps de l’urbanisme, medi ambient, recursos naturals (mines, aigües), costes, ports, expropiació forçosa, dret immobiliari, fiscalitat local i immobiliària, responsabilitat patrimonial, contractació administrativa, béns públics, gestió de serveis públics, regulació pública d’activitats econòmiques, subvencions públiques, règim local i organització administrativa, drets fonamentals i llibertats públiques, projectes de col·laboració publicoprivada per a l’execució de grans infraestructures, equipaments comercials, entre altres.

Pareja & Associats, Advocats ha estat reconegut pels prestigiosos directoris d’advocats Chambers and Partners i Best Lawyers com un dels millors despatxos d’Espanya en les especialitats de Dret públic, urbanisme, medi ambient i dret immobiliari.

Els trets que defineixen millor el despatx Pareja & Associats, Advocats són els següents:

Especialització. El profund coneixement de les diferents disciplines en què Pareja & Associats, Advocats presta serveis jurídics li permet tenir una visió global i integradora dels diferents vessants que pot presentar un determinat assumpte i, així, donar-hi la resposta més adequada. L’especialització ha constituït, des dels inicis de Pareja & Associats, Advocats, el millor camí per assolir la màxima qualitat en la prestació de serveis jurídics als nostres clients.

Qualificació professional. La posició de lideratge que Pareja & Associats, Advocats té en les seves especialitats respon a l’elevat grau de qualificació dels seus professionals. En aquest sentit, cal assenyalar que el despatx no només assessora administracions públiques, empreses i particulars, sinó que fins i tot presta assessorament a altres firmes legals. A la formació i l’experiència de l’equip professional, cal afegir-hi l’activitat acadèmica que desenvolupen un gran nombre dels advocats del despatx i que ha donat lloc a nombroses publicacions i elaboració d’estudis, així com a la seva participació com a conferenciants en nombrosos fòrums de reflexió nacionals i internacionals. Així, l’actuació de Pareja & Associats es caracteritza també per la seva implicació en la generació de coneixement i opinió en els diferents àmbits en què està especialitzat.

Oferta de serveis jurídics. Dins les seves àrees d’especialització jurídica, Pareja & Associats, Advocats adapta la seva oferta a les necessitats del client: la dimensió del despatx permet assumir tant grans projectes com encàrrecs particulars i singulars. D’altra banda, els serveis que presta el despatx engloben l’elaboració d’estudis i dictàmens; la preparació de projectes normatius; l’assessorament, ja sigui puntual o continuat; la defensa dels interessos dels nostres clients en qualsevol procediment administratiu, i la direcció lletrada davant els diversos òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Reconeixement. Pareja & Associats, Advocats ha participat i ha prestat assessorament en molts dels assumptes d’abast territorial i administratiu més transcendents dels darrers trenta anys al nostre país. Entre els seus clients hi ha administracions públiques, importants companyies espanyoles i estrangeres, així com particulars. Gràcies a la qualitat dels serveis prestats, Pareja & Associats ha adquirit progressivament un ampli reconeixement i una elevada reputació professional tant a Catalunya com a la resta de l’Estat.

Compromís. A més d’un bufet d’advocats, Pareja & Associats és també un equip de persones altament implicades i compromeses amb el seu entorn. Gran part dels seus professionals exerceixen activitats docents, principalment en l’àmbit universitari, i col·laboren amb diverses organitzacions socials. D’altra banda, el despatx contribueix a finançar diverses ONG, com ara Banc dels Aliments, Amnistia Internacional, Metges sense Fronteres o la Fundació Step by Step, i col·labora també en el patrocini d’activitats culturals.