Etiquetes:

El TSJC ha anul·lat íntegrament el PEUAT per inexistència d’avaluació econòmica i financera.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat íntegrament el Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT) de Barcelona al·legant inexistència d’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar en execució del plantejament. La resolució del recurs contenciós se suma a sentències anteriors que anul·laven exclusivament l’article 15.4 del PEUAT, que regulava limitacions en…

El Tribunal Suprem estableix que tot i que l’informe d’impacte de gènere no resulta preceptiu per a l’aprovació d’un instrument urbanístic, la igualtat de gènere conforma un principi inspirador pel desenvolupament urbà.

El present recurs de cassació és interposat per la Comunitat de Madrid i l’Ajuntament de Boadilla del Monte contra la sentència dictada pel TSJ de Madrid per la que es declara la nul·litat del PGOU de l’Ajuntament, fonamentant-la en la manca de l’informe d’impacte de gènere. La sentència objecte de recurs establia que tot i…

El TJUE justifica l’exclusió dels serveis jurídics de l’àmbit d’aplicació de la Directiva de Contractes del Sector Públic.

El TJUE resol una qüestió prejudicial en la que es planteja si l’article 10, lletres c i d, incisos i) ii) i v) de la Directiva 2014/24 de contractes del sector públic és compatible amb el principi d’igualtat i subsidiarietat i amb els articles 49 i 56 TFUE, al quedar els serveis jurídics exclosos de…

El TGUE anul·la la decisió de la Comissió Europea que obligava al Real Madrid CF a reintegrar 18,4 milions d’euros, per considerar que s’havia beneficiat d’ajudes públiques il·legals a través de la permuta de diversos terrenys amb l’Ajuntament de Madrid.

El Tribunal General de la Unió Europea ha decidit anul·lar la decisió de la Comissió Europea en virtut de la qual s’obligava al Real Madrid CF a reintegrar 18,4 milions d’euros –més altres dos en interessos— a l’estimar que s’havia beneficiat d’ajudes públiques il·legals a través de la permuta de diversos terrenys amb l’Ajuntament de…

El Tribunal Superior de Justícia de Galícia homologa un acord de mediació en matèria de protecció de la legalitat urbanística en fase d’execució de sentència (cas de l’antic edifici Fenosa d’A Coruña)

La Interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Galícia (TSJG), Sala Contenciosa Administrativa, de 8 de febrer de 2019, homologa un acord de mediació en matèria de protecció de la legalitat urbanística, en fase d’execució de sentència. Concretament, es tracta del cas de l’anomenat “antic edifici Fenosa”, situat al centre de la ciutat d’A Coruña….