El Tribunal Suprem precisa que la garantia indemnitzatòria prèvia a l’enderroc d’un immoble no constitueix una causa automàtica de suspensió de l’execució de sentència.

El demandant va plantejar davant el Tribunal Suprem que la garantia d’indemnització prèvia a l’enderroc del seu immoble construït contravenint la normativa urbanística, que recull l’article 108.3 de la Llei Jurisdiccional –s’exigirà, com a condició prèvia a la demolició la prestació de garanties suficients per a respondre del pagament de les indemnitzacions degudes a tercers…

Etiquetes:

El Tribunal Europeu de Drets Humans estima parcialment la demanda presentada per una ciutadana ucraïnesa contra la República d’Ucraïna per falta d’execució de dues sentències. Vulneració del seu dret a un procés equitatiu previst al Conveni Europeu de Drets Humans.

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) estima parcialment la demanda presentada per una ciutadana ucraïnesa contra la República d’Ucraïna per falta d’execució de dues sentències que ordenaven el tancament d’un cementiri confrontant a la seva casa i la prohibició dels enterraments en aquest. El TEDH conclou que ha existit una vulneració de l’article 6…

El TS confirma la nul·litat del planejament urbanístic de l’àmbit d’actuació Mahou-Vicente Calderón (Madrid). Sentència de 20 de juliol de 2017.

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid, en una Sentència de 30 de maig de 2016, ja havia declarat nuls els instruments de planejament urbanístic d’aquest àmbit d’actuació perquè comportaven una actuació de transformació urbanística, i no una actuació de dotacions públiques, que requeria preveure la reserva d’habitatges de protecció pública establerta a l’article 10.b)…

Vinculació singular derivada de la catalogació d’un immoble, en el planejament urbanístic, per raons arquitectòniques i històriques.

Aquesta interessant i recent sentència del Tribunal Suprem realitza una recapitulació sobre diversos aspectes relatius a les indemnitzacions per vinculació singular d’immobles per raons arquitectòniques i històriques, assenyalant, a més, dues qüestions de gran importància. En primer lloc, estableix que si la catalogació de l’immoble ja existia en el planejament anterior, el fet que el…

Les activitats autoritzades amb anterioritat a la data de transposició de la Directiva sobre responsabilitat mediambiental també poden incórrer en responsabilitat si ocasionen danys en el medi.

En una recent Sentència d’1 de juliol de 2017 (cas Gert Folk), el TJUE ha conclòs que la Directiva 2004/35/CE, sobre responsabilitat mediambiental en relació amb la prevenció i reparació dels danys ambientals, també és aplicable als danys ambientals produïts per una activitat amb posterioritat a la data de transposició de la directiva (30-4-2007), encara…