Les activitats autoritzades amb anterioritat a la data de transposició de la Directiva sobre responsabilitat mediambiental també poden incórrer en responsabilitat si ocasionen danys en el medi.

En una recent Sentència d’1 de juliol de 2017 (cas Gert Folk), el TJUE ha conclòs que la Directiva 2004/35/CE, sobre responsabilitat mediambiental en relació amb la prevenció i reparació dels danys ambientals, també és aplicable als danys ambientals produïts per una activitat amb posterioritat a la data de transposició de la directiva (30-4-2007), encara…

Es declara nul l’anomenat Pla Especial d’Usos de Ciutat Vella de 2013, que permetia el creixement de places hoteleres i obligava els habitatges d’ús turístic a agrupar-se en un mateix edifici

El TSJC declara nul·la la en la seva totalitat la Modificació de l’anomenat Pla d’Usos de Ciutat Vella de 2013 (Modificació del Pla especial d’establiment de concurrència pública, hostaleria i altres activitats a Ciutat Vella, de 23 de juliol de 2013) El Tribunal estima el motiu plantejat per la recurrent basat en la incoherència entre…

El fet que una de les empreses d’una UTE s’hagi declarat en concurs no altera l’oferta si l’altra empresa o empreses presenten solvència suficient

El Tribunal Suprem (TS) declara que la prohibició sobrevinguda de contractar d’una empresa derivada de la declaració en concurs no afecta la resta d’empreses d’una Unió Temporal d’Empreses (UTE), sempre que almenys una de les empreses pugui assumir tota l’oferta. En el cas resolt, dues empreses que havien quedat en segona posició en la licitació sol·licitaven l’anul·lació de l’adjudicació del…

La modificació de la Llei de Turisme exclou el criteri de reiteració en la cessió d’habitatges perquè aquests siguin considerats d’ús turístic

La Llei de mesures fiscals d’aquest any 2017 ha modificat diversos aspectes de la Llei  de turisme de Catalunya. L’anterior versió de la Llei establia que per considerar els habitatges d’ús turístic havien de ser cedits de manera reiterada a canvi d’una contraprestació econòmica. En canvi, amb la nova versió s’exclou aquesta reiteració. Per tant, la…

Etiquetes:

El correu electrònic personal no es troba entre els supòsits de constància fefaent que exigeix l’article 162.1 de la LEC.

El Tribunal Suprem (TS) considera que en supòsits en els quals un particular designa el seu correu electrònic personal a efectes de notificació, aquest no es beneficia dels efectes i terminis aplicables per mitjans electrònics oficialitzats de l’article 162.1 LEC. La interlocutòria desestima el recurs de revisió interposat contra la inadmisió per extemporani del recurs…