Comunicat reobertura progressiva oficines “Pareja & Associats, Advocats”.

A partir de la primera setmana de juny, i amb motiu de l’aixecament dels terminis administratius i processals, “Pareja & Associats, Advocats” reobrirà progressivament les oficines de Barcelona i Girona, adoptant totes les mesures d’higiene i seguretat per prevenir el risc de contagi del coronavirus SARS-CoV-2. La reincorporació del nostre personal a les oficines s’efectuarà…

202003.30
Apagat
0

Comunicació amb motiu de l’estat d’alarma declarat pel Govern a conseqüència del COVID-19.

Amb motiu de l’estat d’alarma declarat pel Govern (Reial Decret 463/2020 de 14 de març),  a conseqüència del COVID-19, pel període mínim de quinze dies naturals, “Pareja & Associats, advocats” ha decidit adoptar totes aquelles mesures preventives que contribueixin al control del brot epidemiològic. En aquest sentit, a partir d’avui dilluns dia 16 de març…

El Tribunal Suprem declara que no pot identificar-se l’àmbit objectiu del recurs contenciós administratiu amb el tipus i abast de les mesures cautelars. Sentència del Tribunal Suprem núm. 1688/2020, de 9 de desembre.

El Tribunal Suprem s’ha pronunciat, en la sentència núm. 1688/2020, de 9 de desembre, sobre la impossibilitat d’identificar l’àmbit objectiu del recurs contenciós administratiu amb el tipus i abast de les mesures cautelars en un supòsit en el qual la societat recurrent havia impugnat l’acte administratiu de declaració de derivació de responsabilitat solidària, dictat per…

El passat 29 de gener de 2021 la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT).

NOTA RELATIVA A L’APROVACIÓ INICIAL DEL NOU PEUAT El passat 29 de gener de 2021 la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT). L’anunci es va publicar el dia 1 de febrer de 2021 al Butlletí oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i la…

La Generalitat aprova definitivament el Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí

Després d’una tramitació de més de 2 anys, el passat 15 de febrer de 2021, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el Pla director urbanístic del litoral gironí. Aquest Pla director té per objecte, principalment, la revisió de 166 sectors de sòl urbanitzable i de 35 àmbits de sòl…

La nova Llei catalana d’àrees de promoció econòmica urbana (LAPEU) permet delimitar àrees gestionades per una entitat de caràcter privat en relació amb les quals es podran liquidar quotes obligatòries als locals inclosos en el seu àmbit, amb la possibilitat d’un cobrament a través d’un procediment de constrenyiment municipal.

El passat 13 de gener de 2021 va entrar en vigor la Llei 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana (des d’ara, LAPEU). Segons l’exposició de motius de la llei, aquesta es basa en l’exemple dels Business Improvement Districts de països com el Canadà o Alemanya i pretén oferir un…

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea estima que una federació esportiva nacional pot estar subjecte a les normes d’adjudicació de contractes públics quan exerceixi activitats d’interès general que no tinguin caràcter industrial i mercantil.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat Sentència en els assumptes acumulats C-155/19 i C-156/19 (FIGC, Consorzio Ge.Se.Av. S. c. Arl vs. De Vellis Servizi Globali Srl), en el marc d’un procediment prejudicial sobre la contractació per part de la federació italiana de futbol (en endavant, FIGC) dels serveis de transport i…