Els Tribunals apliquen el principi de desenvolupament territorial i urbà sostenible (art. 3 TRLSRU) per anular instruments urbanístics de planejament general que preveuen creixements que no responen a una demanda real y previsible.

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid, en la sentència de 15 de desembre de 2017, anul·la el PGOU de la Moraleja de Enmedio (Madrid) –que havia estat aprovat per silenci administratiu—, perquè conclou que vulnera clarament el principi de desenvolupament territorial i urbà sostenible, recollit a l’article 3 del Text Refós de la Llei…

El TSJC conclou que un Ajuntament és competent per excepcionar ocasionalment les limitacions acústiques previstes en el Mapa de Capacitat Acústica municipal, amb motiu de festes i esdeveniments culturals amb cert arrelament.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el marc d’un procediment on determinats veïns havien denunciat a l’Ajuntament perquè s’havien superat els nivells d’immissió sonors permesos pel Mapa de Capacitat Acústica en la seva finca en motiu de la festa Major del municipi,  ha conclòs que un Ajuntament –en aquest cas de La Galera…

El TJUE es pronuncia sobre els serveis d’Uber i la seva doctrina és aplicada pel Tribunal Suprem.

El passat 20 de desembre, el TJUE es va pronunciar en una qüestió prejudicial plantejada pel Jutjat Mercantil n. 3 de Barcelona, sobre quin tipus de servei ofereix l’empresa Uber: un servei de transport o un d’intermediació entre viatgers i conductors no professionals. De tractar-se del segon cas, l’activitat d’Uber podria emparar-se en les Directives…

Chambers and Partners torna a distingir a Pareja i Associats Advocats

En l’edició de l’any 2018, el prestigiós directori d’advocats Chambers and Partners ha tornat a distingir a Pareja i Associats, Advocats, com un dels millors despatxos de l’Estat en l’especialitat d’urbanisme. Chambers and Partners destaca novament a en Carles Pareja i a la Gemma Segura pels seus coneixements i per la seva experiència i rigor…