Etiquetes:

El Tribunal Constitucional es torna a pronunciar sobre el Texto refundido de la Ley de Suelo i declara la inconstitucionalitat d’alguns dels seus preceptes.

Ahir va sortir publicada en el BOE (BOE núm. 15, de 17 de gener) la Sentència del Tribunal Constitucional 143/2017, de 14 de desembre, que declara la inconstitucionalitat de diversos preceptes de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación regeneración y renovación urbanas i, per extensió, dels mateixos preceptes reproduïts actualment en el…

El Tribunal Constitucional estima el recurs d’inconstitucionalitat interposat contra diversos preceptes de la Llei del Parlament de les Illes Balears 17/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental.

La Llei balear, per a evitar una interpretació literal i global de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental (reguladora dels mínims comuns a tot el territori), fixava determinades exclusions a l’obligació de sotmetiment a avaluació ambiental en els procediments d’aprovació o modificació de planejament urbanístic per “no tenir efectes significatius en el…

Etiquetes:

V Jornades de dret portuari de Tarragona

Xavier Soy Ros participarà en les V Jornades de dret portuari de Tarragona, organitzades pel Col·legi d’Advocats de Tarragona, impartint la ponència titulada: “Contingut i límits del Reglament d’Explotació i Policia dels ports esportius: el cas particular de la Marina de Empuriabrava”. En aquest enllaç podreu accedir al programa complet de les jornades: http://www.icatarragona.com/agenda/formacio-icat/1864/v-jornades-de-dret-portuari-de-tarragona/

El Tribunal Suprem precisa que la garantia indemnitzatòria prèvia a l’enderroc d’un immoble no constitueix una causa automàtica de suspensió de l’execució de sentència.

El demandant va plantejar davant el Tribunal Suprem que la garantia d’indemnització prèvia a l’enderroc del seu immoble construït contravenint la normativa urbanística, que recull l’article 108.3 de la Llei Jurisdiccional –s’exigirà, com a condició prèvia a la demolició la prestació de garanties suficients per a respondre del pagament de les indemnitzacions degudes a tercers…