13-01-17
Gemma Segura López

Seminari de Dret Local de la Federació de Municipis de Catalunya

La Dra. Gemma Segura López intervé com a ponent en el  Seminari de Dret Local organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya. La seva ponència porta per títol “Règim aplicable a les situacions de disconformitat amb el planejament.”

Llegir més Descarregar
25/11/2016
Carles Pareja Lozano

IV Jornades de dret portuari de Tarragona

El Dr. Carles Pareja Lozano participarà en les IV Jornades de dret portuari de Tarragona, organitzades pel Col·legi d'Advocats de Tarragona, impartint la ponència titulada "L'ordenació urbanística de la zona de servei dels ports".

Llegir més Descarregar
02/05/2016
Gemma Segura López

Instruments de la política de sòl i d’habitatge.

Gemma Segura parla sobre els instruments de la política de sòl i d'habitatge al curs sobre Introducció al Dret Urbanístic, de la Diputació de Barcelona: actuacions estratègiques d'interès supramunicipal, reserves de terreny de possible adquisició, patrimonis públics de sòl i d'habitatge, àrees de tempteig i retracte, parc d'habitatges desocupat, drets de tanteig i retracte i instruments per al compliment de l'obligació d'edificar.

Descarregar
2/06/2016
Gemma Segura López

La tramitació dels instruments de planejament

Gemma Segura parla sobre el procediment i l'aprovació dels instruments, l'especificitat de les modificacions puntuals i l'avaluació ambiental dels plans urbanístics al curs "Introducció al Dret Urbanístic" organitzat per la Diputació de Barcelona.    

Descarregar
26/04/2016
Carles Pareja i Lozano

Distribució de les plusvàlues en la qualificació del sòl

Esmorzar organitzat per ESADE Alumni, en el que el Dr. Carles Pareja parlarà sobre el principi constitucional de participació pública en les plusvàlues urbanístiques.   Programa    

02/05/2016
Judit Ligüerre Casals

El règim excepcional de l’autorització i la llicència ambiental envers el general de la comunicació prèvia

Judit Ligüerre parla sobre el règim excepcional de l'autorització i la llicència ambiental envers el règim general de la comunicación prèvia, a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Més informació    

Llegir més
14/04/2016
Carles Pareja i Lozano, Norma Munné Forgas

El règim aplicable a la modificació dels contractes públics després de l’aplicació de les noves directives de contractació

Carles Pareja i Norma Munné parlen de les noves directives de contractació en la sessió especial del Seminari de Dret Local, organitzada per la Federació de Municipis de Catalunya. Programa

25/02/16
Judit Ligüerre Casals

L’actual règim d’intervenció administrativa de les activitats

Judit Ligüerre parla sobre l'actual règim d'intervenció administrativa de les activitats a l'I·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Més informació