25/11/11
Carles Pareja i Lozano

Jurisprudència sobre qüestions generals, procediment i expropiació de béns i drets diferents a la propietat del sòl

En el marc de la Jornada Jurisprudència sobre expropiacions urbanístiques, organitzada per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, el Dr. Pareja imparteix la ponència 'Jurisprudència sobre l'expropiació per ministeri de la llei i criteris de valoració del sòl'.

02/12/11
Carles Pareja i Lozano

La conciliació com a mitjà de finalització dels procediments administratius, especialment els de gestió urbanística

Dins el Seminari de Dret Local, organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya, el Dr. Carles Pareja imparteix la ponència 'La conciliació com a mitjà de finalització dels procediments administratius, especialment els de gestió urbanística'.

24/11/11
Carles Pareja i Lozano

“Règim jurídic del sòl no urbanitzable

Dins el Curs d'especialització en direcció i gestió de petits municipis, organitzat per l'INAP ''Instituto Nacional de Administración Pública'', el Dr. Pareja imparteix la ponència ''Règim jurídic del sòl no urbanitzable''

10/06/11
Carles Pareja i Lozano

Els convenis per a la prestació de serveis

Dins el Seminari de Dret Local, organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya, el Dr. Carles Pareja imparteix la ponència ''Els convenis per a la prestació de serveis''

Del 20/06/11 al 22/06/11
Carles Pareja i Lozano

La Collegiació de les Professions Sanitàries i la Llei de Serveis Professionals

En el marc del XX Congrés Dret i Salut, que es celebrarà a Múrcia el dies 20, 21 i 22 de juny de 2011, el Dr. Pareja participarà com a coordinador d'una de les meses de treball: ''La Col·legiació de les Professions Sanitàries i la Llei de Serveis Professionals''

17/02/11
Carles Pareja i Lozano

Taula rodona: Com conjugar les direrents visions i el paper dels ens locals

En el marc del curs Promoció i dinamització dels polígons d'activitat econòmica (PAE), organitzat per la Diputació de Barcelona, el Dr. Pareja participa a la Taula rodona''CCom conjugar les direrents visions i el paper dels ens locals''.

02/12/10
Carles Pareja i Lozano, Gemma Segura López

Tipus de sòl, procés d’urbanització i paisatge: aspectes legals i normatius

Els Drs. Pareja i Segura impartiran aquesta sessió dins el Màster del Paisatge de la Universitat Autònoma de Barcelona.

09/11/10
Gemma Segura López

Acte públic contra els Blocs Electorals

La Dra. Segura participarà en l'acte organitzat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya en contra dels Blocs Electorals als informatius dels mitjans públics.