El Suprem obre la porta a presentar noves proves davant dels tribunals econòmics-administratius.

El Tribunal Suprem ha declarat que en via econòmica administrativa el recurrent pot presentar “aquelles proves que no va aportar davant dels òrgans de gestió tributària que siguin rellevants per a donar resposta a la pretensió exercida, sense que l’òrgan de revisió pugui deixar de valorar –en adoptar la seva resolució- aquests elements probatoris. Tot…

L’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família pacten la regularització de les obres després de 133 anys sense llicència.

Després de 133 anys de construcció sense llicència, l’Ajuntament i la Junta Constructora del temple han arribat a un pacte per regularitzar les obres. La Sagrada Família farà una inversió de 36 milions d’euros en els pròxims 10 anys que es destinaran a compensar la despesa que el temple ocasiona a la ciutat: contribució al…

El TS conclou que l’aplicació del mètode de comprovació del valor real de transmissió d’un bé immoble urbà consistent en aplicar un coeficient multiplicador sobre el valor cadastral no dota a l’Administració d’una presumpció reforçada de veracitat dels valors inclosos en els coeficients.

En la sentència de 23 de maig de 2018, el Tribunal Suprem resol el recurs de cassació interposat contra la sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Castilla-La Mancha, de 27 d’abril de 2017, per la qual es va estimar el recurs interposat per un particular contra una resolució dictada…

Etiquetes:

Pareja & Associats participa en el diploma de postgrau en dret urbanístic avançat organitzat per l’Associació Catalana de Municipis

Aquest dijous 18 d’octubre, a la tarda, el Dr. Carles Pareja i la Dra. Gemma Segura imparteixen una sessió sobre el règim jurídic del sòl no urbanitzable en el marc del diploma de postgrau en dret urbanístic avançat organitzat per l’Associació Catalana de Municipis, amb la col·laboració de la Càtedra Enric Prat de la Riba…