Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1996). Postgrau en Dret Urbanístic i Immobiliari a la Universitat Pompeu Fabra – IDEC (2000). Màster en Estudis Territorials i Urbanístics a l’Escola d’Administració Pública, titulació de tècnic urbanista, UPC-UPF (2001-2003). Postgrau en Dret del Medi Ambient i dels Recursos Naturals a la Universitat Pompeu Fabra – IDEC (2004). Postgrau d’especialització en Reparcel·lacions i Compensacions Urbanístiques, Fundació UPC (2006).

L’any 2001 es va incorporar com a advocat a l’empresa Agroxarxa, SL (Unió de Pagesos de Catalunya), on va exercir la direcció lletrada de recursos contenciosos administratius referents a urbanisme, expropiacions, medi ambient, responsabilitat patrimonial i dret administratiu en general.

L’any 2006 s’incorpora a Pareja & Associats, Advocats.