El Tribunal Suprem declara que és admissible que la sentència posi fi al procediment declarant la pèrdua sobrevinguda de l’objecte, sense haver escoltat a les parts prèviament, quan l’abast de la circumstància sobrevinguda hagi sigut objecte de debat processal.

El Tribunal Suprem s’ha pronunciat, en la sentència 1072/2021, de 21 de juliol, sobre la possibilitat de declarar la finalització del procediment judicial per pèrdua sobrevinguda de l’objecte quan, tot i no haver-se plantejat aquesta causa, la circumstància sobrevinguda ha sigut objecte d’un complet debat processal que ha permès a les parts pronunciar-se sobre la…

L’Ajuntament de Barcelona aprova la Instrucció interpretativa del Decret d’Alcaldia de 10 de desembre de 2020, pel qual es modifica el Decret d’Alcaldia de 21 de maig de 2020, pel qual s’estableixen mesures en matèria de la reobertura de les terrasses i l’ampliació de l’espai públic per destinar-ho a aquesta activitat.

Amb ocasió de la flexibilització de les restriccions establertes amb la declaració de l’estat d’alarma per l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per la transició cap una nova normalitat, l’Ajuntament…

El Tribunal Suprem declara que si s’ha atorgat una llicència condicionada a l’emissió d’un informe tècnic favorable respecte de l’acta de replanteig, no és possible entendre iniciat el còmput del termini de caducitat de la llicència fins a l’emissió i notificació de l’informe.

El Tribunal Suprem s’ha pronunciat, en la sentència 874/2021, de 17 de juny, sobre la impossibilitat d’entendre iniciat el còmput del termini de caducitat de la llicència en el supòsit que aquesta estigui condicionada a l’emissió d’un informe tècnic municipal en relació amb l’acta de replanteig i l’esmentat informe hagi sigut emès però no notificat…