El TSJC conclou que un Ajuntament és competent per excepcionar ocasionalment les limitacions acústiques previstes en el Mapa de Capacitat Acústica municipal, amb motiu de festes i esdeveniments culturals amb cert arrelament.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el marc d’un procediment on determinats veïns havien denunciat a l’Ajuntament perquè s’havien superat els nivells d’immissió sonors permesos pel Mapa de Capacitat Acústica en la seva finca en motiu de la festa Major del municipi,  ha conclòs que un Ajuntament –en aquest cas de La Galera…

El TSJ de Catalunya considera que l’Ajuntament de Terrassa no té competència per imposar multes coercitives als propietaris d’habitatges que porten desocupats més de dos anys.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en la sentència de 21 de novembre de 2017,  desestima el recurs d’apel·lació interposat per l’Ajuntament de Terrassa contra la sentència del JCA de Barcelona  de 28 de desembre de 2015, la qual declarava improcedent la imposició d’una multa coercitiva a una determinada entitat bancària per  tenir desocupat…

Nova jornada del Seminari de Dret Local

Aquest divendres 9 de juny se celebra a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) una nova jornada del Seminari de Dret Local, organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya. El seminari començarà a les 9.30 h amb un informe sobre l’actualitat jurídica i a continuació Carles Pareja oferirà una xerrada a les 10 h sobre…

Sentència del Tribunal Constitucional de 3 de març de 2016. El TC avala, pràcticament en la seva totalitat, la constitucionalitat de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL).

El Tribunal Constitucional es pronuncia, per primera vegada, respecte a les previsions de la LRSAL, en el marc del recurs d’inconstitucionalitat interposat per l’Assemblea d’Extremadura contra diversos dels seus preceptes, per vulneració de les competències de la Comunitat Autònoma d’Extremadura i diversos preceptes de la Constitució. Per a la resolució del recurs, prèviament, el TC…