Etiquetes:

El Tribunal Suprem confirma la nul·litat del Pla especial urbanístic per a l’ordenació de clubs i associacions de consumidors de Cànnabis a la ciutat de Barcelona

En la seva interlocutòria de 22 d’abril de 2021, el Tribunal Suprem (TS) ha inadmès el recurs de cassació interposat per l’Ajuntament de Barcelona contra la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) núm. 1627/2020 de 2 de juny, per la qual es va declarar la nul·litat de ple dret del referit instrument…

Etiquetes:

L’Ajuntament de Barcelona suspèn l’atorgament de llicències de cuines industrials o “dark kitchen”

El dia 25 de març de 2021, la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona va acordar suspendre, pel termini d’un any, l’atorgament de llicències d’activitat relatives als establiments següents: Epígraf 12.51/6: Activitat amb incidència ambiental: Establiment amb obrador i/o cuina industrial per a l’elaboració de plats preparats sense venda al públic ni degustació (càtering)…

El passat 29 de gener de 2021 la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT).

NOTA RELATIVA A L’APROVACIÓ INICIAL DEL NOU PEUAT El passat 29 de gener de 2021 la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT). L’anunci es va publicar el dia 1 de febrer de 2021 al Butlletí oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i la…