La Comissió Gallega de la Competència analitza l’afectació de la pròrroga de les concessions del serveis públics a la competència.

La Comissió Gallega de la Competència (CGC) ha publicat un document de treball en el qual analitza com l’actuació pública, a través de les concessions de serveis públics i les pròrrogues, pot afectar a la competència i exposa una sèrie d’orientacions per aconseguir una adequada licitació. Aquest document s’ha publicat en el marc d’una iniciativa…

Publicació de la Instrucció 2/2021 de la Direcció General de Contractació Pública per la qual s’aproven els models de plecs de clàusules i altra documentació dels expedients de contractació de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic finançats amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i els fons REACT-EU.

El passat 23 de novembre es va aprovar la Instrucció 2/2021 de la Direcció General de Contractació Pública per la qual s’aproven els models de plecs de clàusules i altra documentació dels expedients de contractació de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic finançats amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència…

El fet que una de les empreses d’una UTE s’hagi declarat en concurs no altera l’oferta si l’altra empresa o empreses presenten solvència suficient

El Tribunal Suprem (TS) declara que la prohibició sobrevinguda de contractar d’una empresa derivada de la declaració en concurs no afecta la resta d’empreses d’una Unió Temporal d’Empreses (UTE), sempre que almenys una de les empreses pugui assumir tota l’oferta. En el cas resolt, dues empreses que havien quedat en segona posició en la licitació sol·licitaven l’anul·lació de l’adjudicació del…

Nova jornada del Seminari de Dret Local

Aquest divendres 9 de juny se celebra a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) una nova jornada del Seminari de Dret Local, organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya. El seminari començarà a les 9.30 h amb un informe sobre l’actualitat jurídica i a continuació Carles Pareja oferirà una xerrada a les 10 h sobre…

La decisió d’admetre un licitador en un procediment d’adjudicació d’un contracte públic ha de ser susceptible de recurs

El TJUE obliga a reinterpretar el concepte d’actes de tràmit susceptibles de recurs en matèria de contractació pública en Dret espanyol En primer lloc, el TJUE assenyala que la decisió d’admetre un licitador a un procediment d’adjudicació d’un contracte públic constitueix una decisió a l’efecte de la Directiva relativa als recursos en aquesta matèria (Directiva…