L’actuació del legislador consistent en deixar sense efectes una resolució administrativa declarada nul·la per una sentència no ferma no provoca la ruptura del nexe causal de la responsabilitat patrimonial de l’Administració autora de l’acte anul·lat, si concorren la resta de requisits exigibles per a poder-la apreciar.

L’any 2009 una companyia es va presentar a un concurs convocat per l’Administració càntabra per a assignar potència eòlica. L’any 2012 el Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria (TSJCanT) va declarar la nul·litat de la resolució de convocatòria del concurs i l’any 2015 el Tribunal Suprem (TS) va confirmar aquest pronunciament. Entre aquests dos moments,…