La Generalitat aprova definitivament el Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí

Després d’una tramitació de més de 2 anys, el passat 15 de febrer de 2021, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el Pla director urbanístic del litoral gironí. Aquest Pla director té per objecte, principalment, la revisió de 166 sectors de sòl urbanitzable i de 35 àmbits de sòl…

Aprovació inicial del Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral de Girona.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona ha aprovat inicialment el Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral de Girona. L’acord d’aprovació inicial es va adoptar en la sessió del dilluns 2 de desembre de 2019. Segons la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori, el document aprovat es configura com un autèntic Pla…

El Tribunal Suprem conclou que la implantació d’un establiment comercial no constitueix una actuació de transformació urbanística de dotació.

En la Sentència d’11 d’octubre de 2016, el Tribunal Suprem ratifica una anterior Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 10 de juny de 2015, que va anul·lar  una modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana del municipi de Girona que tenia per objecte l’adaptació dels usos comercials al Decret Llei 1/2009, de…