El TS aprecia la responsabilitat patrimonial de l’Estat legislador en relació amb la imposició d’una sanció administrativa en aplicació d’un precepte legal que posteriorment ha estat considerat contrari al Dret de la Unió Europea (STS de 10 de març de 2021).

En el seu moment, l’Administració de la Generalitat de Catalunya va imposar una sanció de 20.001 Euros per infracció de la Llei estatal d’ordenació del comerç minorista (LOCM) a una societat del grup MEDIA MARKT. Concretament, es va considerar que s’havia comès la infracció prevista a l’article 65.c) LOCM n relació amb l’article 14 de…