Etiquetes:

El Tribunal Suprem permet la impugnació indirecta d’una ordenança reguladora d’una subvenció per no haver-se aprovat prèviament el Pla Estratègic de Subvencions.

El Tribunal Suprem, a la sentència número 306/2021, analitza els supòsits d’impugnació indirecta de les ordenances que regulen subvencions a través del plantejament d’una qüestió d’il·legalitat, en un supòsit en què un municipi del País Basc aprova una ordenança reguladora de subvencions en matèria de transports per visites a persones internes en centres penitenciaris, sense…