Es declara nul l’anomenat Pla Especial d’Usos de Ciutat Vella de 2013, que permetia el creixement de places hoteleres i obligava els habitatges d’ús turístic a agrupar-se en un mateix edifici

El TSJC declara nul·la la en la seva totalitat la Modificació de l’anomenat Pla d’Usos de Ciutat Vella de 2013 (Modificació del Pla especial d’establiment de concurrència pública, hostaleria i altres activitats a Ciutat Vella, de 23 de juliol de 2013) El Tribunal estima el motiu plantejat per la recurrent basat en la incoherència entre…

La modificació de la Llei de Turisme exclou el criteri de reiteració en la cessió d’habitatges perquè aquests siguin considerats d’ús turístic

La Llei de mesures fiscals d’aquest any 2017 ha modificat diversos aspectes de la Llei  de turisme de Catalunya. L’anterior versió de la Llei establia que per considerar els habitatges d’ús turístic havien de ser cedits de manera reiterada a canvi d’una contraprestació econòmica. En canvi, amb la nova versió s’exclou aquesta reiteració. Per tant, la…

Resolució Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (DGDEJ) 2438/2015: Validesa dels acords de modificació estatutària que limiten les facultats d’ús i gaudi dels propietaris dels habitatges d’un immoble en règim de propietat horitzontal, en interpretació dels articles 553-25 i 553-26 del CCCat.

La DGDEJ dicta recurs governatiu en relació a la qualificació de la registradora de la propietat núm. 16 de Barcelona, que denega la inscripció d’un acord de modificació estatutària, en el sentit de prohibir l’ús turístic d’una finca, establert per la comunitat de propietaris dels carrers 51-53 i Calàbria 189-191, de Barcelona. La registradora al·lega,…