• Assessorament en la planificació de les fórmules de contractació pública més adients.
  • Elaboració de plecs de bases de contractació i criteris de selecció de contractistes.
  • Assessorament a empreses i particulars per a la participació en licitacions públiques.
  • Processos de col·laboració entre ens públics i privats.
  • Recursos especials sobre contractació i recursos contenciosos administratius.