• Assessorament d’empreses, associacions professionals i ens públics en matèria de Dret de la competència, incloent pràctiques restrictives (antitrust), control de concentracions i ajudes d’Estat. 
  • Assessorament en matèria regulatòria en una gran varietat de sectors com el medi ambient, les telecomunicacions, l’energia, els transports, la mobilitat urbana, els drets de continguts audiovisuals o l’economia digital, entre d’altres.
  • Assessorament en relació amb tots els àmbits de la normativa europea i del mercat interior i en procediments davant les institucions europees.
  • Representació en procediments d’infracció i recursos administratius i judicials davant les autoritats i tribunals comunitaris i espanyols en assumptes de Dret de la competència, regulatori i de la Unió Europea.