• Disseny de les estructures jurídiques i fiscals en la compra, venda, inversió i gestió de projectes immobiliaris.
 • Assessorament a promotors immobiliaris durant tot el procés de promoció i construcció, preparació i negociació de contractes de venda, d’arrendament i dret de superfície i en el procés de compra de projectes immobiliaris:

 1. Due diligence legal (també en els aspectes mediambientals i urbanístics).
 2. Compravenda de terrenys
 3. Contractes de compravenda de projectes immobiliaris.
 4. Assessorament en qüestions legals de naturalesa urbanística i mediambiental.
 5. Contractes de construcció, arquitectura i gestió de projectes.
 6. Responsabilitat dels agents de l’edificació.
 7. Finançament.
 8. Propietat, arrendament i gestió d’actius.
 • Adquisicions i vendes de promocions de projectes immobiliaris a inversors institucionals o privats, fons immobiliaris o usuaris finals.
 • Contractes per al finançament de promoció i compravenda de projectes immobiliaris.
 • Seguiment, refinançament, reestructuració i execució de garanties.