• Assessorament relacionat amb el cadastre immobiliari:
  1. Impugnació de ponències de valors cadastrals.
  2. Impugnació i revisió de valors cadastrals.
  3. Assessorament en tot tipus de procediments (declaracions, comunicacions, esmena de discrepàncies).
  4. Recursos administratius i reclamacions econòmiques administratives.
  • Liquidacions de l’impost local sobre increment de valor dels terrenys.
  • Taxes, preus públics i impostos locals.
  • Contribucions especials.