• Reclamacions de responsabilitat pels danys derivats de les actuacions de l’Administració pública.
  • Responsabilitat de funcionaris i càrrecs públics.