• Assessorament en l’establiment i la planificació de les diverses formes de prestació dels serveis (ensenyament, sanitat, habitatge, transports, aigües, etc.).
  • Processos de contractació i de creació d’institucions i organismes ad hoc (empreses públiques, societats d’economia mixta, consorcis, fundacions).
  • Assessorament continuat als ens prestadors de serveis públics.
  • Assessorament a particulars i a ens públics en matèria de transparència i accés a la informació pública.