Gemma Segura

La Dra. Gemma Segura López participa en el Seminari de Dret Local de la Federació de Municipis de Catalunya 2018-2019.

La Dra. Gemma Segura López intervé com a ponent en la 31a edició del Seminari de Dret Local 2018-2019 organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya amb una ponència sobre l’enderroc de construccions en execució de sentència i la protecció de tercers de bona fe. Doctrina jurisprudencial en relació a l’article 108.3 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Llegir més  

28/06/2018
Gemma Segura

Jornada de debat al COAC sobre l’habitatge protegit en sòl urbà consolidat. El cas de Barcelona

La Dra. Gemma Segura participa en la “Jornada de debat al COAC sobre l’habitatge protegit en sòl urbà consolidat. El cas de Barcelona”, organitzada pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya. La jornada se celebra el dia 28 de juny, a partir de les 12.00, i es pot seguir en streaming. Més informació

23/05/2018
Carles Pareja i Elvira Fernández

3a Jornada monogràfica sobre urbanisme a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

El Dr. Carles Pareja i la Dra. Elvira Fernàndez, soci i sòcia del despatx, participen en la 3a jornada monogràfica sobre urbanisme organitzada per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, que porta per títol "L'obtenció de sistemes per expropiació i reparcel·lació: tractament dels drets i càrregues preexistents sobre les finques". En el marc d'aquesta jornada, el Dr. Carles Pareja impartirà la ponència titulada "L’obtenció de sistemes en execució del planejament urbanístic. L’expropiació com actuació aïllada. L’expropiació com a sistema d’actuació urbanística. L’obtenció de sistemes urbanístics per cessió gratuïta en el sistema de reparcel·lació. Valoració del sòl." Per la seva part, la Dra. Elvira Fernández impartirà la ponència titulada "Compatibilitat de drets i càrregues preexistents sobre les finques. Indemnitzacions per enderroc de construccions i instal·lacions. Indemnitzacions per trasllat d’activitats. Indemnitzacions per extinció de drets personals i reals. El dret de reallotjament de les persones afectades per actuacions urbanístiques.". La jornada se celebrarà el dimecres 23 de maig de 2018, a la seu de l'EAPC.  

Descarregar
13/04/2018
Gemma Segura López

Seminari de Dret Local de la Federació de Municipis de Catalunya 2017-2018

La Dra. Gemma Segura López intervé com a ponent en el Seminari de Dret Local 2017-2018 organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya amb una ponència sobre la participació ciutadana en la formació del planejament.

Llegir més
01/12/2017
Xavier Soy i Ros

V Jornades de dret portuari de Tarragona

Xavier Soy Ros participa en les V Jornades de dret portuari de Tarragona, organitzades pel Col·legi d’Advocats de Tarragona, impartint la ponència titulada: “Contingut i límits del Reglament d’Explotació i Policia dels ports esportius: el cas particular de la Marina de Empuriabrava”. En aquest enllaç podreu accedir al programa complet de les jornades: https://www.icatarragona.com/agenda/formacio-icat/1864/v-jornades-de-dret-portuari-de-tarragona/

Llegir més
13-01-17
Gemma Segura López

Seminari de Dret Local de la Federació de Municipis de Catalunya

La Dra. Gemma Segura López intervé com a ponent en el  Seminari de Dret Local organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya. La seva ponència porta per títol “Règim aplicable a les situacions de disconformitat amb el planejament.”

Llegir més Descarregar
25/11/2016
Carles Pareja Lozano

IV Jornades de dret portuari de Tarragona

El Dr. Carles Pareja Lozano participarà en les IV Jornades de dret portuari de Tarragona, organitzades pel Col·legi d'Advocats de Tarragona, impartint la ponència titulada "L'ordenació urbanística de la zona de servei dels ports".

Llegir més Descarregar
02/05/2016
Gemma Segura López

Instruments de la política de sòl i d’habitatge.

Gemma Segura parla sobre els instruments de la política de sòl i d'habitatge al curs sobre Introducció al Dret Urbanístic, de la Diputació de Barcelona: actuacions estratègiques d'interès supramunicipal, reserves de terreny de possible adquisició, patrimonis públics de sòl i d'habitatge, àrees de tempteig i retracte, parc d'habitatges desocupat, drets de tanteig i retracte i instruments per al compliment de l'obligació d'edificar.

Descarregar