06/10/06
Carles Pareja i Lozano, Gemma Segura López

Jornada sobre el Reglament de la Llei d´urbanisme de Catalunya

El dia 6 d´octubre de 2006, el Dr. Pareja i la Dra. Gemma Segura van participar com a ponents en la Jornada sobre el Reglament de la Llei d´urbanisme de Catalunya, exposant la part corresponent a Gestió urbanística el Dr. Pareja i Règim urbanístic del sòl la Dra. Segura. L´acte tingué lloc a la seu del Col·legi d´Arquitectes de Catalunya.

Descarregar
Del 10/10/06 al 19/10/06
Carles Pareja i Lozano

Novetats del Reglament de la Llei d´urbanisme de Catalunya

Els dies 10 i 19 d´octubre de 2006, el Dr. Pareja participa en el seminari Novetats del Reglament de la Llei d´urbanisme de Catalunya, exposant la part corresponent a Gestió urbanística (Reparcel·lació, Juntes de compensació i Expropiació).

11/10/06
Carles Pareja i Lozano

Jornada sobre el Reglament de la Llei d´urbanisme

El dia 11 d´octubre tindrà lloc la Jornada sobre el Reglament de la Llei d´urbanisme, en la que participa el Dr. Carles Pareja, amb la ponència Gestió urbanística. Instruments de política de sòl i habitatge. L´acte es celebrarà a l´Escola d´Administració Pública de Catalunya.

Descarregar
13/10/06
Carles Pareja i Lozano, Gemma Segura López

Seminari especialitzat El Reglament de la Llei d´urbanisme

Pareja & Associats juntament amb la Universitat Oberta de Catalunya, organitza aquest Seminari, que pretén aprofundir en els aspectes més rellevants del dret urbanístic propi de Catalunya, mitjançant un estudi de les seves principals institucions i el desenvolupament que de les mateixes s´efectua en el Reglament de la Llei d´urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006 de 18 de juliol.

14/11/06
Carles Pareja i Lozano

Jornada sobre el Reglament de la Llei d´urbanisme (2ª edició)

El dia 14 de novembre va tenir lloc la segona edició de la Jornada sobre el Reglament de la Llei d´urbanisme, en la que participà el Dr. Carles Pareja amb la ponència Gestió urbanística. Instruments de política de sòl i habitatge. L´acte es va celebrar a l´Escola d´Administració Pública de Catalunya.

Del 17/11/06 al 15/12/06
Gemma Segura López

Seminari de Dret Local

La Dra. Gemma Segura participarà com a ponent en els Grups de treball d´urbanisme del Seminari de Dret Local, organitzat per la Federació Local de Municipis, els dies 17 de novembre i 15 de desembre.

27/11/06
Carles Pareja i Lozano, Gemma Segura López

Jornada Reglament de la Llei d´urbanisme

El dia 27 de novembre va tenir lloc a la seu del Col·legi d´arquitectes de Tarragona la Jornada sobre el Reglament de la LLei d´urbanisme. La Dra. Gemma Segura va parlar sobre el Règim urbanístic del sòl i el Dr. Carles Pareja sobre la Gestió urbanística.

20/12/06
Carles Pareja i Lozano, Gemma Segura López

Seminari sobre el Reglament de la Llei d´urbanisme

El dia 20 de desembre de 2006, el Dr. Carles Pareja i la Dra. Gemma Segura seran els ponents del Seminari sobre el Reglament de la Llei d´urbanisme, que tindrà lloc al Col·legi d´Arquitectes de Girona.