02/12/2014
Carles Pareja i Lozano

Els polígons industrials: status quo i perspectives de futur

En el marc de la jornada La Catalunya industrial: visió i aportacions des del Vallès Occidental, el Dr. Pareja parla sobre Els polígons industrials: status quo i perspectives de futur.

24/11/14
Carles Pareja i Lozano

Iniciatives públiques i privades per a l’activació d’espais buits: reglamentació, llicències i altres instruments jurídics

El Dr. Pareja imparteix la conferència Iniciatives públiques i privades per a l’activació d’espais buits: reglamentació, llicències i altres instruments jurídics dins el curs La utilització temporal dels buits urbans, organitzat per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo.  

10/10/2014
Gemma Segura López

El reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. Intervenció en l’ús del sòl i en l’execució d’obres

Dins el Seminari de Dret Local, organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya, Gemma Segura parlarà sobre el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

13/06/14
Carles Pareja i Lozano

La inexecució de sentències

Dins el Seminari de Dret Local, organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya, Carles Pareja parlarà sobre la inexecució de sentències.

18/06/14
Xavier Soy, Norma Munné

L’exercici de l’activitat econòmica en els àmbits afectats per la Llei de costes

Pareja & Associats, juntament amb l'Escola de Negocis FOEG, organitza aquesta Jornada per explicar l'última modificació de la Llei de Costes.

Descarregar
07/05/14
Gemma Segura López

Urbanisme i habitatge. Encontres i desencontres d’un encaix necessari

En el marc de la Jornada (Re)pensar, (Re)habilitar i (Re)ciclar!. Anàlisi de les polítiques de sòl i habitatge en temps incerts, organitzada per AVS Catalunya i la Diputació de Barcelona, la Dra. Segura participarà com a ponent en la taula rodona sobre Urbanisme i Habitatge.

Descarregar
Del 17/03/14 al 18/03/14
Carles Pareja i Lozano

Cap a unes polítiques urbanes nacionals efectives. Lliçons des de la pràctica actual.

El Dr. Pareja participa en el grup de treball sobre monitorització i avaluació del procés de polítiques urbanes nacionals, en aquesta trobada internacional d'experts organitzat per l'ONU.

Descarregar
12/11/13
Carles Pareja i Lozano

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Tarragona: aspectes jurídics més rellevants

En el marc de les Jornades sobre el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Tarragona, el Dr. Pareja impartirà una ponència explicant els aspectes jurídics més rellevants del nou POUM.

Descarregar