La Generalitat aprova definitivament el Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí

Després d’una tramitació de més de 2 anys, el passat 15 de febrer de 2021, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el Pla director urbanístic del litoral gironí. Aquest Pla director té per objecte, principalment, la revisió de 166 sectors de sòl urbanitzable i de 35 àmbits de sòl…

La nova Llei catalana d’àrees de promoció econòmica urbana (LAPEU) permet delimitar àrees gestionades per una entitat de caràcter privat en relació amb les quals es podran liquidar quotes obligatòries als locals inclosos en el seu àmbit, amb la possibilitat d’un cobrament a través d’un procediment de constrenyiment municipal.

El passat 13 de gener de 2021 va entrar en vigor la Llei 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana (des d’ara, LAPEU). Segons l’exposició de motius de la llei, aquesta es basa en l’exemple dels Business Improvement Districts de països com el Canadà o Alemanya i pretén oferir un…

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea estima que una federació esportiva nacional pot estar subjecte a les normes d’adjudicació de contractes públics quan exerceixi activitats d’interès general que no tinguin caràcter industrial i mercantil.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat Sentència en els assumptes acumulats C-155/19 i C-156/19 (FIGC, Consorzio Ge.Se.Av. S. c. Arl vs. De Vellis Servizi Globali Srl), en el marc d’un procediment prejudicial sobre la contractació per part de la federació italiana de futbol (en endavant, FIGC) dels serveis de transport i…

Etiquetes:

Sergi Ferragut Maixenchs obté el premi extraordinari de Màster Universitari en la 10ª edició del Máster Oficial en Dret Esportiu de la Universitat de Lleida, organitzat por l’INEFC i la Facultat de Dret de la UdL.

  El despatx està d’enhorabona perquè el nostre company Sergi Ferragut Maixenchs ha obtingut el premi extraordinari de Màster Universitari en la 10ª edició del Máster Oficial en Dret Esportiu de la Universitat de Lleida, organitzat por l’INEFC i la Facultat de Dret de la UdL.

El Tribunal General de la Unió Europea confirma la Decisió de la Comissió sobre que les normes de la Unió Internacional de Patinatge que preveuen sancions severes contra els esportistes que participen en proves de patinatge de velocitat no reconegudes per ella són contràries a les normes de la UE en matèria de competència.

1.Fets  La International Skating Union (en endavant, UIP) és la única federació esportiva internacional reconeguda pel Comitè Olímpic Internacional (en endavant, COI), encarregada de la regulació i gestió del patinatge artístic i del patinatge de velocitat sobre gel a nivell mundial. La UIP està integrada per federacions nacionals que gestionen el patinatge artístic i el…