La utilització temporal dels buits urbans. Col·lecció Estudis. Sèrie Urbanisme i Habitatge. Diputació de Barcelona 2016.

Autor: Carles Pareja i Lozano

Sorry, PDF cannot be displayed in your browser.

Descarga