Revista Administració Pública, núm. 2. 1978.

Autor: Carles Pareja i Lozano