Notícies (Veure tot)

 • El Tribunal Suprem determina que no procedeix la inadmissió d’un recurs per manca d’esgotament de la via administrativa quan l’acte impugnat consistia en una resolució presumpta de l’Administració (Sentència del Tribunal Suprem núm. 280/2023, de 7 de març de 2023).

  Per mitjà de la Sentència de data 7 de març de 2023 (recurs 3069/2021), el Tribunal Suprem (TS) ha resolt (...)

  Llegir més +
 • La potestat de comprovació d’una declaració responsable o comunicació prèvia no està subjecte a termini; pot dur-se a terme durant tot el temps d’exercici del dret o de l’activitat a què es refereixin.

  En la sentència de 8 de març de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:884), el Tribunal Suprem resol el recurs de cassació (...)

  Llegir més +
 • El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona aprova inicialment el Pla Director Urbanístic Metropolità.

  El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat inicialment el Pla Director (...)

  Llegir més +