Notícies (Veure tot)

 • Anul·lació d’un Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona que va informar desfavorablement la sol·licitud d’autorització provisional d’una activitat d’aparcament a l’aire lliure.

  En la sentència núm. 617-2019, de 28 de juny (rec. 464/2011), el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (...)

  Llegir més +
 • El TS aprecia la responsabilitat patrimonial de l’Estat legislador en relació amb la imposició d’una sanció administrativa en aplicació d’un precepte legal que posteriorment ha estat considerat contrari al Dret de la Unió Europea (STS de 10 de març de 2021).

  En el seu moment, l’Administració de la Generalitat de Catalunya va imposar una sanció de 20.001 Euros per (...)

  Llegir més +
 • El Tribunal Suprem confirma la nul·litat del Pla especial urbanístic per a l'ordenació de clubs i associacions de consumidors de Cànnabis a la ciutat de Barcelona

  En la seva interlocutòria de 22 d’abril de 2021, el Tribunal Suprem (TS) ha inadmès el recurs de cassació (...)

  Llegir més +