Catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona.

El professor Bisbal és doctor en Dret per la Universitat de Bolonya, ha estat investigador visitant a la Yale Law School i també ha estat director del Departament de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona i un dels fundadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Està especialitzat en Dret de societats, Dret concursal i Dret del mercat de valors, àmbits en els quals és autor de nombroses publicacions.

És membre del Consell de Redacció de la Revista deDerecho Concursal y Preconcursal i de la Revista de Derecho del Mercado de Valores.

Actualment és el secretari general de BIMSA (hòlding d’empreses públiques de l’Ajuntament de Barcelona). També ha estat vicepresident del Consell Tributari de l’Ajuntament de Barcelona, des del maig de 2016 fins al setembre de 2016.

Té una gran experiència en el desenvolupament de fórmules de col·laboració publicoprivada per al desenvolupament de projectes de grans infraestructures societàries vinculades al finançament de projectes (Project Finance).